Bagaimanakah cara saya memadamkan video pelajaran?

Untuk memadamkan video pelajaran daripada "Kandungan Saya":

    1. Pilih "Kandungan Saya" dalam menu di sebelah kiri halaman anda.
    2. Tandakan pada satu kotak atau beberapa kotak untuk video-video yang anda ingin padam dan pilih "Padam" daripada menu di bawah yang muncul.
    3. Ini akan membuka tetingkap timbul baharu yang mana anda akan ditanya sama ada anda pasti mahu memadamkan video yang dipilih.
    4. Klik butang "Padam kandungan" yang berwarna biru untuk memadamkan video. Jika anda memutuskan anda tidak mahu memadamkan video, klik butang "Simpan kandungan" yang berwarna putih.

Nota: Apabila anda memadamkan video, semua data pelajar yang berkaitan dengannya (gred dan kemajuan) akan kekal kelihatan pada tugasan yang berkaitan dan dalam Buku Gred anda.

Apabila video telah dipadamkan, ia tidak boleh didapatkan semula!