Mengapa saya mempunyai kandungan yang tidak tersedia?

Apabila anda mencapai had storan anda, video tambahan yang anda cipta akan dikelabukan dan diletakkan di bawah bahagian "Semua kandungan saya yang tidak tersedia" dalam koleksi "Kandungan Saya" anda.

Anda tidak akan dapat menugaskan video tersebut kepada pelajar anda melainkan anda menambah ruang storan anda. 

Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat artikel kami tentang cara meningkatkan ruang storan anda.