Bagaimanakah cara untuk saya melihat perkembangan dan menyemak soalan?

Terdapat empat pilihan berbeza untuk melihat perkembangan dan jawapan pelajar:

 1. Perkembangan pelajar merentasi pelbagai tugasan
 2. Jejaki perkembangan keseluruhan bilik darjah untuk satu tugasan
 3. Jejaki perkembangan pelajar individu untuk satu tugasan
 4. Menyemak soalan

Perkembangan pelajar merentasi pelbagai tugasan

Jika anda menggunakan Edpuzzle sebagai alat penilaian formatif atau sumatif, anda akan gembira mendengar bahawa Edpuzzle mempunyai ciri "Buku Gred". Jika anda ingin menyemak perkembangan pelajar merentas semua tugasan di satu tempat, ikut langkah berikut:

  1. Pilih kelas yang anda mahu lihat daripada senarai "Kelas Saya" di sebelah kiri halaman anda.
  2. Pilih tab "Buku Gred" di bahagian atas halaman. Secara automatik, anda akan lihat dapatan daripada video pelajaran yang diberikan sepanjang 30 hari yang lalu.
  3. Jika anda ingin menukar julat tarikh, klik pada kotak "Tarikh Mula" dan "Tarikh Tamat" untuk memasukkan tarikh pilihan anda. Terdapat juga beberapa julat pratetap yang boleh anda pilih. Pastikan anda mengklik butang "Simpan" yang berwarna biru untuk memastikan pemilihan tarikh anda digunakan.

Jika anda ingin memuat turun gred ini dalam fail CSV, klik butang "Muat turun Buku Gred".

Jejaki perkembangan keseluruhan kelas untuk satu tugasan

Jika anda mahu melihat gred dan perkembangan pelajar anda secara umum untuk video tertentu, ikut langkah berikut:

  1. Pilih kelas yang anda mahu lihat daripada senarai "Kelas Saya" di sebelah kiri halaman anda.
  2. Klik pada tugasan.
  3. Anda akan lihat rumusan ringkas perkembangan dan gred untuk pelajar dalam kelas itu.

Jika anda melihat laporan perkembangan pelajar anda dengan Buku Gred, anda boleh klik pada tajuk tugasan untuk melihat laporan perkembangan bagi video khusus tersebut. 

Jejaki perkembangan pelajar individu

Untuk melihat satu laporan pelajar bagi tugasan tertentu, ikut langkah berikut:

  1. Pilih kelas yang anda mahu lihat daripada senarai "Kelas Saya" di sebelah kiri halaman anda.
  2. Klik pada tugasan.
  3. Cari dan klik pada nama pelajar daripada senarai di bawah tab “Pelajar”.
  4. Anda akan lihat laporan penuh tentang kemajuan dan jawapan pelajar anda.

Menyemak soalan

Begini adalah cara melihat jawapan pelajar kepada soalan dalam tugasan:

  1. Pilih kelas yang anda mahu lihat daripada senarai "Kelas Saya" di sebelah kiri halaman anda.
  2. Klik pada tugasan.
  3. Di bawah pratonton video, klik tab "Soalan".
  4. Anda akan melihat rumusan bilangan jawapan yang betul untuk setiap soalan.
  5. Pilih mana-mana soalan untuk melihat semua jawapan pelajar kepada soalan yang khusus itu. 

Untuk mencari dengan cepat soalan yang masih perlu dinilai:

  1. Pilih kelas yang anda mahu lihat daripada senarai "Kelas Saya" di sebelah kiri halaman anda.
  2. Klik pada tugasan.
  3. Di bahagian atas halaman, anda akan lihat butang "Jawapan untuk disemak" (jika anda mempunyai jawapan yang tidak disemak). 
  4. Klik butang ini untuk melihat senarai soalan terbuka untuk video dan jawapan pelajar yang masih perlu dinilai. 
  5. Klik "Tunjukkan" di bahagian bawah senarai untuk melihat respons yang telah anda betulkan.