Bagaimanakah Buku Gred berfungsi?

Sama seperti yang lain di Edpuzzle, kami cuba memastikan Buku Gred kami mudah, hebat dan berguna. Kami akan terangkan bahagian berikut dengan lebih terperinci: 

  1. Pengiraan Kemajuan
  2. Jumlah markah
  3. Jumlah masa yang dihabiskan
  4. Serahan tugasan "Lewat"
  5. Laporan pelajar individu
  6. Julat tarikh
  7. Muat turun Kemajuan

Pengiraan kemajuan

Jika anda memberi tugasan video pelajaran berserta soalan, pastinya anda mahu melihat gred yang diperoleh setiap pelajar dalam setiap video, ia adalah apa yang ditunjukkan oleh Edpuzzle.

Jika tugasan masih mempunyai soalan terbuka yang belum selesai digredkan, anda akan melihat "..." Sebaik sahaja anda menilai soalan tersebut, Buku Gred akan mengemas kini maklumat tersebut secara automatik.

Di bawah setiap gred, anda akan lihat garis nipis yang menunjukkan peratusan video yang telah ditonton oleh pelajar tersebut. Ini juga akan memberi anda lebih banyak maklumat tentang tahap penyiapan tugasan.

Jumlah markah

Pada permulaan setiap baris pelajar, anda akan lihat "Jumlah markah". Ini ialah purata semua gred yang diperoleh oleh pelajar tersebut untuk tempoh masa yang dipaparkan.

Adalah penting untuk mengambil perhatian jika video tidak mempunyai soalan, video itu tidak akan disertakan dalam pengiraan "Jumlah markah".

Jika anda menggunakan Edpuzzle sebagai alat penilaian formatif atau sumatif, maklumat ini tidak ternilai!

Jumlah masa yang dihabiskan

Di sebelah "Jumlah markah", anda akan lihat "Jumlah masa yang dihabiskan". Maklumat ini menunjukkan berapa lama setiap pelajar menghabiskan masa untuk menonton video.

Maklumat ini boleh membantu anda menganalisis sejauh mana usaha yang dilakukan oleh pelajar anda. Jika pelajar menonton semula pelajaran untuk mendapatkan gred yang lebih baik, jumlah masa yang telah dihabiskan akan menjadi lebih tinggi. Kami amat mengesyorkan anda supaya menggalakkan pelajar anda menonton semula bahagian-bahagian tertentu dalam video sebelum menjawab soalan.

Serahan "Lewat"

Jika video pelajaran mempunyai tarikh tamat dan pelajar “Lewat” melengkapkan video, anda akan lihat ikon jam berwarna merah di sebelah gred itu. Gred itu masih akan dikira sebagai sebahagian daripada jumlah markah.

Laporan pelajar individu

Jika anda klik pada mana-mana nama pelajar, anda akan dapat laporan individu. Anda akan lihat jumlah markah, jumlah masa yang dihabiskan dan kemajuan mereka untuk setiap tugasan. Laporan ini sesuai jika anda ingin membuat pertemuan secara bersemuka dengan pelajar.

Julat tarikh

Secara kebiasaannya, anda akan melihat tugasan video pelajaran dari 30 hari yang lalu. Jika anda ingin menukar julat tarikh, klik pada kotak "Tarikh Mula" dan masukkan tarikh pilihan anda.

Muat turun kemajuan

Jika anda ingin memuat turun sebarang maklumat daripada Buku Gred untuk digunakan dalam laporan sekolah anda, cuma klik "Eksport Buku Gred." Anda akan dapat fail CSV yang boleh anda buka menggunakan Excel, Google Sheet atau pun memuat naik ke Buku Gred Sekolah dalam talian anda.