Bagaimanakah cara untuk saya memberi tugasan video?

Anda boleh memberi tugasan video secara individu atau lebih daripada satu video sekaligus. Ini merupakan caranya:

  1. Klik pada koleksi "Kandungan Saya" kepunyaan anda daripada menu yang terletak di sebelah halaman kiri anda.
  2. Tandakan kotak di bawah video yang anda ingin tugaskan.
  3. Pilih "Tugaskan" dari menu ke bawah.
  4. Pilih kelas yang anda ingin tugaskan video tersebut. Kebiasaannyai, pilihan "Tugaskan semua" akan dipilih yang menugaskan video kepada semua pelajar dalam kelas pilihan anda, termasuk mana-mana pelajar yang mungkin menyertai kelas anda pada masa hadapan.
  5. Jika anda hanya mahu memberi tugasan video kepada pelajar tertentu dalam kelas anda, tandakan kotak untuk kelas yang anda kehendaki dan pilih pilihan "Serahkan secara manual". Kemudian anda boleh pilih pelajar tertentu untuk menugaskan video anda. (Sila ambil perhatian bahawa pilihan ini tidak tersedia untuk kelas integrasi LMS.)
  6. Tambahkan tarikh mula dan tarikh akhir (jika perlu) dan pilih sama ada anda mahu mencegah langkau atau menghidupkan kapsyen tertutup.
  7. Klik "Tugaskan" dan anda sudah selesai!

Jika anda menggunakan integrasi LMS, lihat artikel kami tentang cara menyiarkan tugasan menggunakan Google Classroom, Canvas, Schoology atau LMS lain.)