Bagaimanakah saya boleh mengurus ruang storan untuk video pelajaran saya?

Jika anda telah menyalin atau memuat naik video ke dalam bahagian "Kandungan Saya" kepunyaan anda lebih daripada apa yang dibenarkan oleh pakej anda, anda akan melihat bahawa pelajaran yang ditambah baru-baru ini akan ditandakan sebagai "Tidak Tersedia". Ini bermakna mereka tidak boleh ditugaskan ke kelas anda.

Untuk menangani perkara ini, lihat artikel kami tentang cara meningkatkan ruang storan anda.