Bagaimanakah cara untuk saya membuat folder untuk video saya?

Apabila koleksi Kandungan Saya kepunyaan anda mula menjadi agak sesak, adalah mudah untuk mengatur pelajaran anda menggunakan folder.

Untuk membuat folder:

  1. Klik "Kandungan Saya" dalam menu di sebelah kiri halaman anda untuk pergi ke koleksi Kandungan Saya kepunyaan anda.
  2. Klik butang "+ Tambah folder" ke arah bahagian atas halaman.
  3. Masukkan nama untuk folder dan penerangan.
  4. Klik "Buat" untuk menambah folder baharu anda.

Untuk memindahkan video pelajaran ke dalam folder:

  1. Tandakan kotak di bawah imej kecil video (anda boleh pilih seberapa banyak video yang anda mahu).
  2. Pilih pilihan "Alih ke folder" dalam menu bar di bahagian bawah halaman anda.
  3. Kemudian, pilih folder yang anda mahu pindahkan video.
  4. Klik "Alih" untuk mengesahkan pilihan anda.

Untuk mengedit atau memadam folder:

  1. Tandakan kotak di sebelah nama folder.
  2. Dalam menu bar yang muncul di bahagian bawah halaman, pilih "Edit" untuk menukar nama atau penerangan folder, atau "Padam" untuk memadamkan folder dan isi kandungan dengan sepenuhnya.

Perlu diingat bahawa jika anda memadamkan folder, folder tersebut dan isi kandungannya tidak boleh didapatkan semula!