Bagaimanakah saya boleh menggunakan Edpuzzle dengan murid menengah rendah saya?

Edpuzzle boleh membantu anda mengajar murid menengah rendah anda dengan lebih berkesan! Penggunaan video pelajaran interaktif amat memberi manfaat kepada anda dan murid anda kerana:

  1. Anda mendapat lebih banyak masa untuk bekerja dengan murid anda.
  2. Anda mempertanggungjawabkan murid anda.
  3. Anda boleh menjadikan konsep asas lebih mudah difahami.

 Walau bagaimanapun, tidak semua murid  mempunyai akses kepada teknologi. Anda boleh mengatasi masalah ini dengan:

  1. Menggalakkan pelajar anda menggunakan telefon pintar untuk menonton video.
  2. Mengadakan stesen penggiliran untuk pelajar menonton video jika anda mempunyai bilangan peranti yang terhad.
  3. Membantu pelajar menonton video di perpustakaan selama 10 minit sebelum atau selepas kelas.