Bagaimanakah cara membuat soalan audio?

Soalan audio membolehkan anda menambah baik atau menggantikan soalan bertulis yang dibenamkan dalam video pelajaran anda. 

Berikut ialah cara menambahkan audio pada soalan anda semasa menggunakan penyunting video:

  1. Klik pada tab "Soalan" di atas video.
  2. Pada garis masa di bawah video, klik tempat yang anda ingin tambahkan soalan.
  3. Pilih "Soalan aneka pilihan" atau "Soalan terbuka" daripada pilihan yang tertera di sebelah kanan.
  4. Untuk mula merakam audio bagi soalan atau pun pilihan jawapan (untuk soalan aneka pilihan) yang anda mahu, klik pada ikon mikrofon yang berada di bahagian kiri bawah kotak teks yang berkaitan. 
  5. Untuk berhenti merakam, klik pada petak merah yang berkelip.
  6. Mainkan semula audio untuk memastikan anda berpuas hati dengan rakaman anda. Jika anda ingin rakam semula atau membuang rakaman, klik tong sampah di sebelah kanan audio anda untuk memadamkannya.
  7. Klik butang "Simpan"  berwarna biru untuk selesai menambah atau mengedit soalan.

 

Anda juga mungkin berminat untuk menambah audio pada nota anda atau membenarkan pelajar merakam ulasan audio.