Apakah jenis soalan yang boleh saya tambah?

Dengan Edpuzzle, anda boleh menyesuaikan pelajaran anda untuk setiap kelas dengan mencipta soalan dan nota anda sendiri. Anda boleh menambah:

  1. Soalan terbuka
    Ini sesuai jika anda mahukan pelajar anda memberikan jawapan yang lebih bernas dan kreatif. Soalan ini tidak digredkan secara automatik kerana jawapan setiap pelajar adalah berbeza.
  1. Aneka pilihan
    Di sini anda boleh memilih jawapan yang betul atau salah. Uji pemahaman pelajar anda dengan semua jenis format soalan, seperti betul/salah, jawapan tunggal, jawapan lebih daripada satu dan banyak lagi. Ia dinilai secara automatik.
  2. Nota
    Nota ini ialah alat untuk memberitahu pelajar anda apa sahaja yang anda perlu mereka tahu tentang video tersebut. Tambahkan konteks, berikan arahan atau tambahkan fakta yang menarik!

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut, lihat artikel kami tentang cara menambahkan teks kaya dan memasukkan imej atau media menarik yang lain pada soalan anda.