Bagaimanakah cara untuk saya membuat kelas baharu?

Terdapat dua cara untuk anda membuat kelas Edpuzzle yang baharu: sama ada terus daripada menu "Kelas Saya" di sebelah kiri halaman anda atau semasa proses penciptaan tugasan.

Buat kelas baharu daripada “Kelas Saya”

  1. Klik tanda tambah (+) di sebelah "Kelas Saya" pada sebelah kiri halaman anda.
  2. Untuk mencipta kelas Edpuzzle klasik atau terbuka, klik "Buat kelas baharu."
  3. (Jika anda menggunakan Google Classroom, Microsoft Teams atau Clever, anda boleh memilih LMS anda daripada tetingkap timbul dan mengimport kelas anda. Jika anda menggunakan LMS lain, anda perlu membuat kelas anda daripada LMS tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang membuat dan mengimport kelas daripada LMS pilihan anda, lihat artikel ini.)
  4. Masukkan nama kelas dan huraian (huraian adalah pilihan) dan pilih tahap gred kelas dan subjek.
  5. Tentukan sama ada anda mahu kelas klasik atau terbuka.

Selepas anda menetapkan semua pilihan anda, klik "Buat kelas" untuk melengkapkan sediaan!

Buat kelas baharu apabila memberikan pelajaran video

  1. Selepas memilih video daripada koleksi "Kandungan Saya", klik "Tugaskan" untuk membuka tetingkap penciptaan tugasan.
  2. Klik butang "+ Tambah kelas baharu" di bahagian bawah tetingkap.
  3. Masukkan nama kelas dan huraian (huraian adalah pilihan) dan pilih tahap gred kelas dan subjek.
  4. Tentukan sama ada anda mahu kelas klasik atau terbuka.
  5. Selepas anda menetapkan semua pilihan anda, klik "Buat kelas" untuk melengkapkan sediaan.
  6. Anda kemudiannya akan dibawa kembali ke tetingkap penciptaan tugasan untuk selesai menugaskan video pelajaran.

Jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut, lihat artikel kami tentang cara menambah pelajar ke kelas anda.