Bolehkah saya sertakan maklum balas segera ke dalam soalan?

Adakah anda ingin memberi maklum balas segera kepada pelajar anda? Kami mempunyai ciri yang membolehkan anda menulis mesej yang akan muncul secara automatik selepas pelajar menjawab soalan. Ini amat berguna jika anda ingin menerangkan kenapa jawapan yang diberikan adalah salah atau memberi galakan kepada pelajar anda.

Untuk menyertakan maklum balas ke dalam soalan anda, sila ikuti langkah berikut:

    1. Pilih soalan terbuka, soalan aneka pilihan atau pilihan nota dan tuliskan soalan/nota anda.
    2. Klik pada teks "Maklum Balas" di sudut kanan bawah medan teks, yang akan menjadikan medan teks berwarna kuning.
    3. Taip ulasan yang ingin anda paparkan sebagai maklum balas kepada jawapan pelajar.
    4. Untuk kembali kepada soalan anda, klik pada "Soalan."

Perhatikan bahawa anda juga boleh memasukkan maklum balas segera untuk setiap jawapan aneka pilihan.