Bagaimanakah saya boleh memasukkan soalan pada video saya?

Jika anda ingin memasukkan soalan ke dalam video anda, pilih video yang ingin anda gunakan dan klik "Edit" untuk membuka penyunting video.

    1. Klik pada tab "Soalan" di atas video.
    2. Dalam garis masa di bawah video, klik pada tempat yang anda ingin masukkan soalan atau nota.
    3. Pilih "Soalan aneka pilihan", "Soalan terbuka" atau "Nota" daripada pilihan di sebelah kanan.
    4. Tambahkan soalan atau nota anda dan klik pada butang "Simpan" yang berwarna biru.
    5. Untuk menambahkan soalan atau nota lain pada titik yang sama dalam video, klik pada ikon "+" untuk jenis soalan atau nota pilihan anda di bawah teks "Tambah nota atau soalan lain di sini".

Selepas anda menambahkan soalan anda, anda boleh klik pada butang main untuk memastikan bahawa soalan tersebut muncul dalam video pada tempat yang betul. Jika masanya adalah salah, anda boleh seret kotak soalan di sepanjang garis masa ke kiri atau kanan sehingga anda dapat masa yang tepat, atau anda hanya klik pada kotak masa di sebelah kiri soalan atau nota anda untuk memasukkan minit dan saat yang tepat.

Jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut, lihat artikel kami tentang cara menyemak soalan pelajar setelah pelajar anda menonton pelajaran.