Ketercapaian Edpuzzle: VPAT 2.0

Pertama sekali, apakah itu ketercapaian? Apa yang kami maksudkan dengan ketercapaian?

Istilah ketercapaian biasanya digunakan untuk merujuk kepada reka bentuk produk, peranti, perkhidmatan atau persekitaran untuk orang kurang upaya. Ringkasnya, ketercapaian memastikan bahawa semua orang, tidak kira apa keadaan mereka, boleh menggunakan produk atau peranti tertentu atau mengakses tempat atau perkhidmatan tertentu.

Di Edpuzzle kami sangat percaya pada hak untuk mengakses teknologi maklumat dan komunikasi yang diiktiraf oleh Konvensyen PBB mengenai Hak Orang Kurang Upaya. Kami bekerja keras untuk menjadikan perkhidmatan kami boleh diakses oleh semua orang dan, lebih khusus lagi, untuk memastikan pengguna kami dapat melihat, memahami, mengemudi dan berinteraksi dengan perkhidmatan kami dan menyumbang ke arah itu.

Dalam pengertian ini, kewajipan Edpuzzle terhadap ketercapaian adalah berpandukan piawaian ketercapaian global terkemuka, termasuk Seksyen 508 A.S. dan WGAC 2.0 (ISO/IEC 40500). Dilampirkan pada artikel ini, anda akan menemui Templat Ketercapaian Produk Sukarela (VPAT) Edpuzzle, dokumen yang menilai sejauh mana perkhidmatan Edpuzzle boleh diakses mengikut Seksyen 508 A.S. dan WGAC 2.0 (ISO/IEC 40500).

Soalan atau komen tentang VPAT Edpuzzle atau apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan ketercapaian perkhidmatan kami amat dialu-alukan. Sila hubungi kami di support@edpuzzle.com untuk maklumat lanjut!