Bolehkah pelajar menjawab soalan dengan audio?

Untuk soalan terbuka, anda boleh memberi pilihan untuk pelajar merakam jawapan audio, selain daripada atau sebagai tambahan kepada jawapan bertulis.

Semasa mengedit video pelajaran anda, setiap soalan terbuka akan mempunyai suis togol yang boleh digunakan untuk membolehkan pelajar memberikan rakaman audio. Untuk mengaktifkan ciri ini pada soalan, aktifkan pilihan "Benarkan jawapan dengan audio" kepada "Hidup."

Jawapan audio pelajar akan muncul bersama sebarang jawpan bertulis tambahan semasa menggred tugasan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggredan jawapan pelajar, lihat artikel ini.